Lĩnh vực hoạt động chính

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG BIỂN

DỊCH VỤ KINH DOANH KHAI THÁC CẢNG

DỊCH VỤ LƯU KHO, BÃI

KINH DOANH VẬN TẢI

GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN

XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ