Công bố về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay