Công văn giải trình chênh lệch KQKD trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Công văn giải trình chênh lệch KQKD trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay