Dự án đầu tư, xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân

Ngày 24/7/2008 CPI nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 15,7 ha quy hoạch xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

CPI đã triển khai công tác GPMB để có thể bàn giao mặt bằng sạch cho việc đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác GPMB đối với khu đất 15,7 ha trên về cơ bản đã hoàn thành, phần còn lại sẽ được hoàn tất trước khi Dự án xây dựng cầu bến 2, 3 và 4 được khởi công.

 1. Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng Container quốc tế Cái Lân.
 2. Chủ đầu tư:Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân (Là liên doanh giữa công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) với công ty SSA-HVN của Mỹ ).
 3. Đơn vị lập thiết kế cơ sở: Công ty Berger/ABAM Engineers Inc. (Mỹ)
 4. Đơn vị rà soát dự án:  Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển (Portcoast)
 5. Hình thức, quy mô đầu tư:Đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình bến 2,3,4 cảng Cái Lân với trang thiết bị đồng bộ để tiếp nhận tầu Container sức chở đến 3.000 TEUs và tàu hàng rời trọng tải đến 50.000 DWT.
 6. Tổng mức đầu tư          : 155.300.000 USD
 7. Nguồn vốn đầu tư

– Vốn chủ sở hữu               :    54.355.000 USD

                   + CPI              :   27.721.050 USD

                   + SSAHVN        :   26.633.950 USD

– Vốn vay                          : 100.945.000 USD

 1. Quy mô 03 bến, Công suất thiết kế, khai thác

– Chiều dài 03 bến                               : 594m

– Chiều sâu trước bến                          : -13m (HĐ)

– luồng tuyến khai thác                       : -10m (HĐ)

– Bề rộng tuyến luồng                         : 130m (HĐ)

– khả năng thông qua của cảng           : Công suất thiết kế tối đa đạt 1.000.000 TEUs

 1. Tình hình thực hiện dự án(tính đến hết 31/10/2010)
 2. Vốn chủ sở hữu
 3. Số vốn đã góp
TT Tên nhà đầu tư Vốn phải góp theo GCNĐT (USD) Tỷ lệ

(%)

Vốn đã góp

(USD)

1 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) 27.721.050 51% 16.320.000
2 SSA Holding International Vietnam, Inc (SSA-HVN) 26.633.950 49% 15.680.000
  Tổng cộng 54.355.000 100% 32.000.000
 1. Tiến độ góp vốn:
Tên thành viên Tỉ lệ góp (%) Giá trị vốn góp (USD) Thời điểm góp vốn
Năm 2008 (USD) Năm 2009 (USD) Năm 2010 (USD) Năm 2011 (USD) Năm 2012 (USD)
CPI 51% 27.721.050 9.204.388   7.115.612 10.200.000 1.201.050
SSAHVN 49% 26.633.950 600.000 1.200.000 13.880.000 9.800.000 1.153.950
Tổng 100% 54.355.000 9.804.388 1.200.000 20.995.612 20.000.000 2.355.000
Tổng luỹ kế vốn góp  9.804.388 11.004.388 32.000.000 52.000.000 54.355.000
 1. Vốn vay
TT Tổ chức tài chính/bên cho vay Nước (quốc gia) Vốn vay (USD)
1 Tổ chức tài chính quốc tế IFC Hoa Kỳ 38.750.000
2 Tổ chức tài chính FMO Hà Lan 20.000.000
3 Tổ chức tài chính PROPARCO Pháp 15.000.000
4 Tổ chức tài chính ICF DP Anh và xứ Wales 27.195.000
  Tổng 100.945.000

 Ký hợp đồng vay vốn nước ngoài:

TT Tổ chức tài chính/bên cho vay (nước) Ngày ký HĐ Vốn vay (USD)
1 Tổ chức tài chình IFC (Hoa kỳ) 26/10/2010 38.750.000
2 Tổ chức tài chình FMO (Hà Lan) 26/10/2010 20.000.000
3 Tổ chức tài chình PROPARCO (Pháp) 26/10/2010 15.000.000
4 Tổ chức tài chình ICF DP (Anh và xứ Wales) 26/10/2010 27.195.000
  Tổng 100.945.000
 1. Kế hoạch triển khai Dự án xây dựng cảng container quốc tế Cái Lân
 2. Ký hợp đồng xây dựng gói thầu C1000     Tháng 10 năm 2010

– Tên gói thầu: Công trình thuỷ công (bao gồm các hạng mục: Tôn tạo, kè gầm bến, nạo vét và xây dựng kết cấu bến)

– Đơn vị trúng thầu: Halla Engineering & Contruction Corp (Hàn Quốc) / Huyen Minh IC (Việt Nam)

– Giá trị gói thầu: 29.800.000 USD

– Ngày bàn giao mặt bằng: Ngày 22 tháng 11 năm 2010

 1. Khởi công xây dựng gói thầu C1000         Dự kiến ngày 11 tháng 12 năm 2010
 2. Ký hợp đồng xây dựng gói thầu C2000     Dự kiến tháng 03 năm 2011

– Tên gói thầu: Công trình xây dựng (bao gồm các hạng mục: Nhà xưởng, đường bãi, hệ thống điện nước, hệ thống nước cứu hoả, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ khác.)

 1. Bến 4 hoàn thành                            Dự kiến tháng 12 năm 2011
 2. Lắp đặt cần cẩu                               Dự kiến tháng 12 năm 2011
 3. Bắt đầu khai thác bến 4                    Dự kiến tháng 01 năm 2012
 4. Hoàn thành bến 2, 3,                       Dự kiến tháng 08 năm 2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay