Dự án đầu tư xây dựng bến 8, 9 cảng Cái Lân

Hiện tại CPI đang triển khai Dự án đầu tư mới, hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng có liên quan từ trung ương tới địa phương phê duyệt Dự án bến 8, 9 mở rộng cảng Cái Lân bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước dưới hình thức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

     Tổng mức đầu tư dự kiến: 230 triệu USD.

     Tổng chiều dài bến 690md.

công suất thiết kế: 800 ngàn TEUs/năm trên diện tích 28 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay