Dự án khai thác khu đất 23.668,2m2 khu vực hậu phương bến 2, 3 và 4 Cái Lân

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân thực hiện dự án  đầu tư trên khu đất 23.668,2m2

Thông tin về dự án:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển (Portcoast)

4. Chủ nhiệm lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – ký thuật biển (Portcoast)

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân, khu văn phòng làm việc nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hàng hoá thông qua các cầu bến 2,3,4 cảng Cái Lân và được chia ra làm 02 giai đoạn:

– Giai đoạn 1 thực hiện 2010: Hoàn thiện các thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng với địa phương;

– Giai đoạn 2 từ 2010 – 2011: Gộp vào Dự án xây dựng và cận hành khau thác cầu tầu 2,3,4 cảng Cái Lân để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng của dự án: Mặt bằng tổng thể công trình bao gồm các hạng mục chính sau:

– Hệ thống Cổng container với 03 làn xe ra vào, 02 làn xe nhỏ có lắp đặt Trạm cân xe.

– Nhà điều hành toàn bộ Dự án bến 2,3,4 và Dự án kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 Cảng Cái Lân.

– Khu xưởng sửa chữa ô tô, máy cẩu, thùng container và các thiết bị phục vụ khác.

– Trạm cấp nhiên liệu cho toán bộ Dự án khai thác bến 2,3,4 Cảng Cái Lân và các cảng phụ cận thuộc Dự án tổng thể cảng Cái Lân.

– Hệ thống trạm điện trung tâm cho toàn Dự án khai thác bến 2,3,4 Cảng Cái Lân.

– Trạm phát điện cho toàn Dự án khai thác bến 2,3,4 Cảng Cái Lân khi mất điện để đảm bảo cho hoạt động sản xuất.

– Khu bãi rửa container.

– Nhà quản lý thiết bị.

– Bãi đỗ xe cho cán bộ công nhân viên toàn bộ Dự án khai thác bến 2,3,4 Cảng Cái Lân.

– Hệ thống trong r o và cây xanh quang dự án.

7. Địa điểm xây dựng : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

8. Diên tích sử dụng : 23.668,2 m2

9. Phương án xây dựng : Xây dựng công trình có thiết kế 02 bước

10. Loại, cấp công trình : Công trình dân dụng cấp IV

11. Thiết bị công nghệ : Trạm cân kiểm tra xe tự động, trạm phát điện  cho  toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng container quốc tế Cái Lân.

12. Phương án GPMB, tái định cư : Hỗ trợ đền bù và di dời

13. Tổng mức đầu tư của dự án:                           124.427.000.000 đồng

Trong đó:

– Chi phí xây dựng:                                         68.852.075.000 đồng

– Chi phí thiết bị:                                             24.081.750.000 đồng

– Chi phí bồi thường GPMB, tái định cư:         3.205.050.000 đồng

– Chi phí quản lý dự án:                                    1.416.537.000 đồng

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                    2.878.290.000 đồng

– Chi phí khác và dự phòng:                           23.993.070.000 đồng

14. Nguồn vốn đầu tư: Chủ đầu tư tự huy động nguồn vốn ngoài Ngân sách nhà nước.

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành và quản lý dự án.

16. Thời gian thực hiện dự án: Tháng 11 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay