Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay