Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố bản Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay