Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý Cổ đông của Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

4. Thông báo đề cử, ứng cứ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay